มัคคุเทศก์ท้องถิ่น


เราเป็นไกด์นำเที่ยวไทยและอังกฤษ

Mail to: [email protected]

ทัวร์วันไทเป


เราให้บริการทัวร์ครึ่งวันที่ Taipei หรือทัวร์หนึ่งวัน เราสามารถใช้รถ, MRT, รถบัสหรือรถตู้ขนาดเล็ก

ทัวร์ครึ่งวัน: ในเมืองไทเป

ทัวร์วันเดียว: เราอาจไป ChiuFen, New Taipei City

ทัวร์ไทเปที่กำหนดเอง


เราปรับแต่งการเดินทางของคุณ

ทัวร์ไต้หวัน


ากต้องการทัวร์พิเศษโปรดติดต่อเราล่วงหน้า เราจำเป็นต้องปรึกษาเรื่องการเดินทาง