Công viên địa lý Yehliu

Phong cảnh đá của Công viên địa chất Yehliu là một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất ở Đài Loan và trên thế giới. Đường giá trị được kéo dài theo hướng thẳng đứng với lớp và đường cấu trúc; phong trào vỏ trái đất đều góp phần vào cảnh quan địa chất hiếm có và tuyệt đẹp. Tổng diện tích là khoảng 2 acers.

Ba là 3 khu vực trong công viên này. Khu vực đầu tiên là đá nấm và đá gừng. Khu vực thứ hai tương tự như khu vực thứ nhất, nơi đá nấm và đá gừng là trọng tâm chính. Khu vực thứ ba là nền tảng cắt sóng nằm ở phía bên kia của Yehliu.

Công viên địa chất Yehliu nổi tiếng với cảnh quan xói mòn biển.