Kauhsiung Thư viện thành phố

Việc xây dựng Thư viện chính mới là sự hợp tác của Ricky Liu và kiến trúc sư người Nhật Toyo Ito, nhóm. Các kỹ thuật kiến trúc trong thiết kế của nó rất độc đáo, vì cấu trúc này sử dụng các thanh thép treo để xây dựng nhẹ và tường rèm bằng kính, do đó làm cho nó trở thành thư viện có thể xuyên thủng nhất.

Kết cấu kiến trúc
Cấu trúc của Thư viện chính mới tìm thấy nguồn gốc của nó trong những cây lớn, lấy những người bình thường dưới gốc cây này làm hình ảnh khái niệm của nó, và toàn bộ cơ thể kiến trúc trông giống như một cái cây lớn.