Công viên văn hóa và sáng tạo Tùng Sơn ban đầu là một nhà máy tabacoo. Năm 2011, nó phấn đấu trở thành một trung tâm truyền cảm hứng, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và trung tâm sáng tạo của Đài Bắc. Nó không phải là một nơi thương mại. Thay vào đó, nó là nơi dành cho các sự kiện văn hóa, diễn thuyết, hoạt động giải trí, v.v.

Cố gắng giữ các tòa nhà và cây cối ban đầu, nó giữ cho các ngôi nhà cũ khái niệm thiết kế hiện đại. Luôn có những sự kiện văn hóa. Mọi người ở lại đây vào cuối tuần để trò chuyện, uống một tách trà và đánh lừa cả ngày.