สวนสาธารณะ Yehliu Geo

ภูมิทัศน์ของหิน Yehliu Geopark เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่โด่งดังที่สุดในไต้หวันและทั่วโลก เส้น costal จะยืดในทิศทางแนวตั้งไปยังชั้นและโครงสร้างบรรทัด; การเคลื่อนไหวของเปลือกโลกทั้งหมดนำไปสู่ภูมิประเทศทางธรณีวิทยาหายากและสวยงาม พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2 เอเคอร์

สามแห่งนี้มีพื้นที่ 3 แห่งในอุทยานแห่งนี้ พื้นที่แรกคือหินเห็ดและหินขิง พื้นที่ที่สองคล้ายกับพื้นที่แรกที่เห็ดหินและหินขิงเป็นจุดสนใจหลัก พื้นที่ที่สามเป็นแพลตฟอร์มที่ตัดคลื่นซึ่งตั้งอยู่ที่อีกฟากหนึ่งของ Yehliu

Yehliu Geopark มีชื่อเสียงด้านภูมิประเทศการกัดเซาะของทะเล