อาคารหอสมุดเมือง Kaohsiung โดย Liu Peisen Architects และที่ปรึกษาด้านเทคนิคของ Japanese Bamboo Works เป็นสิ่งที่พิเศษมากในการก่อสร้างโดยใช้เหล็กเส้นที่ห้อยอยู่การออกแบบที่มีน้ำหนักเบาผ้าม่านกระจกและการเจาะโลก ห้องสมุดที่มีเพศสัมพันธ์มากที่สุด